חידת סוף השבוע 1.9.2017 – שוד לאור היום

03 ספט

נקבות דבורי-עץ מהמין דבורת-עץ צהובה (Xylocopa pubescens), המבקרות בפרחי מינים שונים מהסוג טבק (Nicotiana) השתולים ברחבת הכניסה לגן, אינן ניגשות לפתח הכותרת אשר בתוכה נמצאים הצוף ואיברי הרבייה של הפרח אלא ניגשות פעם אחר פעם לחלק החיצוני של קצה צינור הכותרת, ממש באזור המגע עם הגביע.

מה גורם להתנהגות זו של הדבורים וכיצד נקראת תופעה זו בספרות המדעית?

פתרון

פרחי הטבק הם בעלי צינור כותרת ארוך מאד, בנוסף לכך הם נוטים כלפי מטה, צבעם לבן או בהיר והם נפתחים ומפיצים ריח לקראת הלילה. מכלול תכונות זה (“סינדרום פריחה”) הופך אותם מותאמים להאבקה על ידי רפרפים שהם בני משפחה מתוך סדרת הפרפראים הפעילים בעיקר בלילה, בעלי חדק ארוך מאוד ובעלי יכולת רפרוף במקום. תכונות אלה מאפשרות להם ללגום את הצוף מהפרחים הארוכים הנוטים כלפי מטה ובכך הם גם מאביקים אותם.

דבורי העץ בעלות החדק הקצר אינן יכולות ללגום את הצוף דרך פתח הצינור, אולם הן מנקבות את צינור הפרח קרוב לבסיסו בעזרת לסתותיהן. בעשותן זאת הן נהנות מהצוף אך אינן מאביקות את הפרחים – סוג של יחסי ניצול, ולכן תופעה זו ידועה בספרות המדעית כ”שוד צוף”  (Nectar robbing)!

חידת סוף השבוע מתפרסמת בפייסבוק בצהרי כל יום שישי, והפתרון מתפרסם בפייסבוק בימי ראשון עם הפרסום באתר.

Top