צמחים חסכני מים מומלצים לגינון

13 יול

אחת ממטרות הגן היא זיהוי ואקלום מינים חדשים המתאימים לגינון בארץ. התכונות העיקריות הרצויות לצמחי נוי קשורות בעמידותם בתנאים מגוונים: צמחים המתאימים לתנאי שמש מלאה עד צל, צמחים חסכנים במים אך גם
עמידים להשקיה קבועה. שני הצמחים המובאים להלן, האחד אוסטרלי והשני מקומי, עומדים בתנאים אלו, ולכן הנם מועמדים חשובים לגידול מסחרי בארץ.

Top