שימוש בצמחים בני-קיימא בגן הנוי הישראלי

18 ספט

רבות נכתב בעבר על צמחים בני קיימא בגינות – מחירי המים המאמירים והתחזוקה היקרה מובילים אותנו אליהם. הטהרנים שבין אנשי גינון בר-קיימא מדירים מגינותיהם צמחים עונתיים ובזבני מים. הם מקימים גינות אקולוגיות, רובן בעלות אופי ים-תיכוני, אשר בקיץ אינן פורחות ובעלות מראה יובשני. טיפוס אחר של גינות בנות קיימא הוא גינות צחיחות של סוקולנטים …

Top