מצע צמיחה – מבוא ליזם בתחום החקלאות העירונית

21 אפר

מטרת מסמך זה לאפשר למידה וחקירה מוכוונת ליזמים ובעלי עניין שונים בתחום החקלאות העירונית
בארץ. במובא מטה ניתן למצוא אפשרויות פעולה ודוגמאות מרכזיות ליישום חקלאות עירונית מרחבי
העולם לצד אנשי קשר בארץ ומקורות השראה לפיתוח תחום זה.
בחלקו הראשון של המסמך מובאים קישורים לעוסקים מרכזיים בתחום החקלאות העירונית מהעולם
במספר רזולוציות של עשייה; החל מראייה גלובלית ועד מיזמים מקומיים קטנים. עוד נמנים בחלק זה,
גופים המיישמים או מתעדים חקלאות עירונית באזורים שונים בעולם ובשיטות גידול שונות; החל בחלקות
משפחתיות במדינות מתפתחות ועד גגות חכמים בערים בעולם המערבי. כל אחד מהמובאים בחלקו
הראשון של המסמך מהווה צוהר המנגיש ידע מסוג ורמה שונה על הציר האקדמי-עיתונאי ומפנה הלאה
למקורות רבים. תמהיל דוגמאות זה נחתם בסעיף המונה מרבית העבודות בתחום שנהגו ופורסמו בארץ.
בחלקו השני של המסמך אנו יוצרים לראשונה רשימת קשר המכילה את רוב רובם של העוסקים המרכזיים
בתחום החקלאות העירונית בארץ, בחלוקה קטגורית לפי תחומי מעורבות עיקריים.
בחלק השלישי מוגשת טעימה ויזואלית המראה מגוון מן הגרסאות האפשריות לחקלאות העירונית בעולם
ובארץ ליצירת תמונת השראה והתרשמות מן הקיים.

להורדת המסמך המלא: מצע צמיחה – מבוא ליזם בתחום החקלאות העירונית

Top דילוג לתוכן