5 טעויות נפוצות באחזקת עצים בוגרים

13 יול

לרבים מאתנו יש עצים בוגרים בגינה אותם שתלנו בעבר או ירשנו. רבות נאמר על תרומתם של עצים בוגרים ביירוק הסביבה הבנויה, הורדת הטמפרטורות בקיץ ושימור הקרקע. חשיבותם של עצים אלו, שהתבססו בשנים עברו, עולה עם התמעטות הגשמים ועליית הטמפרטורות בשנים האחרונות באזורנו.

Top