הכרת צמחי בר

הכרת צמחי בר

05 פבר

הכרת צמחי הבר בארץ, הקניית מיומנות להגדרתם והכרת נופי הצומח של ישראל.

מטרות הקורס

הכרת צמחי הבר בארץ, הקניית מיומנות להגדרתם והכרת נופי הצומח של ישראל.

נושאי הקורס

הכרה של משפחות הצמחים העיקריות ונציגים חשובים מכל משפחה – צמחים שולטים, צמחים חשובים לאדם, פרחים יפים וצמחים מיוחדים מבחינה ביולוגית. הקניית כלים להגדרת צמחים בעזרת מגדיר וספרות נוספת. הכרת נופי הצומח של ישראל מהחרמון ועד אילת. זיהוי נופי הצומח בשדה.

מורים

צוות הגן הבוטני

משך הקורס

15 מפגשים אשר כוללים סיורים בשעות הבוקר. (הסיורים נעשים בכלי רכב פרטיים)

ימי רביעי 15:00 – 18:00

מחיר הקורס

1950 ₪ (מתוכם 300 ₪ דמי הרשמה שאינם מוחזרים)

פתיחת הקורס

דצמבר 2016

אורך

15 מפגשים

מנחה

צוות הגן הבוטני