הכרת צמחי בר

הכרת צמחי בר

05 פבר

הכרת צמחי הבר בארץ, הקניית מיומנות להגדרתם והכרת נופי הצומח של ישראל.

מטרות הקורס

הכרת צמחי הבר בארץ, הקניית מיומנות להגדרתם והכרת נופי הצומח של ישראל.

נושאי הקורס

נושאי הקורס:
# הכרת משפחות הצמחים העיקריות ונציגים חשובים מכל משפחה
# היכרות עם מאפיינים ייחודיים של צמחים (צמחים שולטים, צמחים מיוחדים מבחינה ביולוגית, צמחים חשובים לאדם ופרחים יפים)
# הקניית כלים להגדרת צמחים בעזרת מגדיר וספרות נוספת
# הכרת נופי הצומח של ישראל מהחרמון ועד אילת
# זיהוי נופי הצומח בשדה

מורים

צוות הגן הבוטני

משך הקורס

15 מפגשים אשר כוללים סיורים בשעות הבוקר. (הסיורים נעשים ברכבים פרטיים)

ימי שלישי בשעות 15:00 – 18:00

 

מחיר הקורס

1950 ₪ (מתוכם 300 ₪ דמי הרשמה שאינם מוחזרים)

לפרטים והרשמה: 052-4472409  programs@botanic.co.il

פתיחת הקורס

ינואר 2018

מיקום הכיתה יינתן בפתיחת הקורס

 

 

אורך

15 מפגשים

מנחה

צוות הגן הבוטני
Top