יום עיון - צמחים בסכנה בישראל - בבר ובשטח המופר

13.11

msg1900455903-1581

ישראל היא פנינה ייחודית בתוכה מגוון רחב של בתי גידול ומיני צמחים. הרס בתי גידול, מינים פולשים ומשבר האקלים מעמידים בסכנה צמחים רבים. אבל אנחנו לא אומרים נואש, ביום עיון זה נבין את חשיבות המגוון הצמחי העשיר ומה ניתן לעשות כדי לשמור עליו. נספר על צמחים נדירים- חלקם מוכרים חלקם חדשים, ונציג כאלה שניתן לשלב בגינון. מיטב המומחיות והמומחים יאירו את עיננו! החל מחשיבות מגוון הצמחים וכלה בהקניית כלים מעשיים לשימור. יום העיון הוא יוזמה של הגן הבוטני האוניברסיטאי, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רשות הטבע והגנים, בנק הגנים הישראלי, מכון דש"א וכביש 6.

09:00-09:30התכנסות והרשמה

09:30-10:00

ברכות ופתיחה

תום עמית | מנכ"ל, הגן הבוטני האוניברסיטאי
ד"ר אנה טרכטנברוט | ראש תחום מגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה

10:00-10:45

מושב פתיחה

מבוא לצמחים בסכנת הכחדה בישראל, חשיבות המגוון והשמירה על השטחים הפתוחים
ד"ר אורי פרגמן ספיר | מנהל מדעי, הגן הבוטני האוניברסיטאי
10:45-11:00הפסקה

11:00-12:30

מושב ראשון

צמחים בסכנה
בין המוכר לחדשני

מציאות חדשות בסקרי הצמחים בישראל
בר שמש | ראש תחום בוטניקה, מכון דש"א

צמחים נדירים מוכרים וחדשים לגינון
ד"ר אורי פרגמן ספיר | מנהל מדעי, הגן הבוטני האוניברסיטאי

מחשבות על מינים נדירים בהקשר של משבר ההאבקה
ד"ר נעם בר-שי | מנהל אוצרות, הגן הבוטני האוניברסיטאי

12:30-13:15הפסקה

13:15-15:15

מושב שני

שימור צמחים בסכנה הלכה למעשה

הצלחות וכשלונות בשימור צמחים INSITU בישראל
מירב לבל | אקולוגית מומחית לצמחים בסכנה, רשות הטבע והגנים

שימור EXSITU בשטחים מופרים
אגר' דפנה הלביץ | תכנון, ייעוץ ופיקוח נופי, עלי דפנה

מדיניות קק"ל בנוגע לצמחים נדירים
יהל פורת | אקולוג ארצי, קק"ל

שימור צמחים בבנק הגנים – איזה מינים? כמה? ולמה?
ד"ר עינב מייזליש-גתי | מנהלת מרכז למשאבים גנטיים, בנק הגנים הישראלי

15:15-15:30הפסקה ומעבר לסיורים

15:30-16:30

סיורים מקבילים בגן הבוטני

פוגשים את הסכנה בעיניים

סיור

צמחים בסכנת הכחדה בגן הבוטני – עשבוניים ומעוצים, דגש על עצים
ד"ר אורי פרגמן ספיר | מנהל מדעי, הגן הבוטני האוניברסיטאי
ד"ר נעם בר-שי | מנהל אוצרות, הגן הבוטני האוניברסיטאי

יום העיון מלא. נתראה בימי העיון הבאים!