יום עיון- צמחים פולשים, בעיות ופתרונות

21.12

יום עיון נוסף מסדרת החממה העוסק בבעיית המינים הפולשים בישראל וכיצד ניתן להתמודד איתה

09:00-09:30התכנסות והרשמה
09:30-10:00ד"ר אורי פרגמן ספיר | מנהל מדעי, הגן הבוטני האוניברסיטאי
ד"ר אנה טרכטנברוט | ראש תחום מגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה

10:00-10:40

מושב פתיחה

מבוא לצמחים זרים ופולשים בצמחיית ישראל
ד"ר אורי פרגמן ספיר | מנהל מדעי, הגן הבוטני האוניברסיטאי
10:40-10:55הפסקה

10:55-13:15

מושב ראשון

מבוא למינים פולשים בקונטקסט רחב
ז'אן-מארק דופור-דרור | המומחה בארץ לצמחים פולשים

מדיניות הגנת הסביבה בנושא צמחים פולשים
אנה טרכטנברוט | אקולוגית, המשרד להגנת הסביבה

טיפול במינים פולשים וסולנום שסוע כמקרה בוחן בקק"ל
שני גלייטמן | אקולוגית מרחב מרכז באגף הייעור, קק"ל

13:15-14:15הפסקה

14:15-16:05

מושב שני

מינים פולשים בשמורות האדם
האילנאי יאיר גולדברג | חבר ועד מנהל, עמותת אילנאי ישראל

טיפול במין פולש בנחל ציפורי
אגמא

סיכום ודיון
ז'אן-מארק דופור-דרור | המומחה בארץ לצמחים פולשים

מספר המקומות ביום העיון מוגבל. לצורך הבטחת השתתפותכם, אנא מלאו את הטופס המצורף ושלחו לנו.