יום עיון

'צמחים פולשים | בעיות ופתרונות'

21.12

N Israel, Lower Galilee, Har Yona, above Nazareth

יום עיון נוסף מסדרת 'החממה', בו נתמקד בהיבטים הקשורים לאסטרטגיות ולדרכי הטיפול המיושמות כיום בישראל בצמחים פולשים, תוך מתן דוגמאות על ידי השחקנים הראשיים הפועלים בשטח ברחבי הארץ. מעבר להרצאות יוקדש זמן רב לשאלות ולדיונים המקצועיים בתחום זה.

09:00-09:30התכנסות והרשמה

09:30-10:00

ברכות

נעמה כץ | סמנכ"לית חינוך וקהילה,
הגן הבוטני האוניברסיטאי
ד"ר אנה טרכטנברוט | ראש תחום מגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה

10:00-10:40

מושב פתיחה

מבוא לצמחים זרים ופולשים בצמחיית ישראל
ד"ר אורי פרגמן ספיר | מנהל מדעי, הגן הבוטני האוניברסיטאי
10:40-10:55הפסקה

10:55-13:15

מושב ראשון

הצמחים הפולשים בישראל – שלב הטיפול | סיכום הידע הקיים לנטרול מיני צמחים פולשים בארץ נכון לסוף 2023
ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור | המומחה בארץ לצמחים פולשים

מדיניות הגנת הסביבה בנושא צמחים פולשים
ד"ר אנה טרכטנברוט | אקולוגית, המשרד להגנת הסביבה

טיפול במינים פולשים וסולנום שסוע כמקרה בוחן בקק"ל
שני גלייטמן | אקולוגית מרחב מרכז באגף הייעור, קק"ל

13:15-14:15הפסקה

14:15-16:00

מושב שני

טיפול במינים פולשים בשמורות טבע וגנים לאומיים
ד"ר עמית דולב | אקולוג מחוז צפון, רשות הטבע והגנים

טיפול בצמחים פולשים לאורך נחל בישראל | מתכנון ליישום – המקרה של נחל ציפורי
ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור | המומחה בארץ לצמחים פולשים

גוונים של אפור: תובנות מהטיפול באמברוסיה גריי
דניאלה כפרי | הרבולוגית, שירותים להגנת הצומח

סיכום ודיון
ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור | המומחה בארץ לצמחים פולשים

מספר המקומות ביום העיון מוגבל. לצורך הבטחת השתתפותכם, אנא מלאו את הטופס המצורף ושלחו לנו.