סיור בוטני בנושא עצי התנ"ך בהדרכת נוגן צוברי

17.1.23

סיור בוטני בנושא עצי התנ"ך בהדרכת נוגן צוברי

הצטרפו לסיור מרתק בין הנקודות בגן המשיקות לסיפורי המקרא