קפה מועדון

סיפורים ורשמים מהכנס השנתי בנושאי חינוך בגנים בוטנים שהתקיים השנה בוורשה פולין ובו לקחו חלק מנהלות החינוך של הגן הבוטני ומנהלת הקהילה של האביטוס

בהנחיית מנהלת חינוך של הגן הבוטני ומנהלת קהילה של האביטוס

תאריך

מרץ 27 2019

זמן

16:00 - 18:00

עלות

מחיר כניסה לגן ומנויים חינם

מיקום

כיתת הקורסים החדשה מעל 'קפית'
QR Code
Top