מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

חסכן מים

אגס סורי
Pyrus syriaca‏
מעוג ימי
Lavatera maritima
לוטם השרף
Cistus ladanifer
כרכום חורפי
Crocus hyemalis‏
כליל החורש
Cercis siliquastrum‏
יקינתון מזרחי
Hyacinthus orientalis
חלמונית גדולה
Sternbergia clusiana
זית אירופי
Olea europea
הרדוף הנחלים
Nerium oleander
הטרומלס קטלבי
Heteromeles arbutifolia‏