מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

מוגנים

אגס סורי
Pyrus syriaca‏
עיריוני צהוב
Asphodeline lutea‏
ערבה לבנה
Salix alba‏
עדעד כחול
Limonium sinuatum‏
סתוונית ירושלים
Colchicum hierosolymitanum
סתוונית התשבץ
Colchicum feinbruniae
נורית הלב
Ficaria verna‏
נורית אסיה
Ranunculus asiaticus‏
מרווה כחולה
Salvia indica
מישויה פעמונית
Michauxia campanuloides‏