מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

מומלץ לגינון

עיריוני צהוב
Asphodeline lutea‏
עדעד כחול
Limonium sinuatum‏
נורית הלב
Ficaria verna‏
נורית אסיה
Ranunculus asiaticus‏
מעוג ימי
Lavatera maritima
מישויה פעמונית
Michauxia campanuloides‏
מיש דרומי
Celtis australis‏
לוטם השרף
Cistus ladanifer
כרכום חורפי
Crocus hyemalis‏
כליל החורש
Cercis siliquastrum‏