מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

סתיו

אגס סורי
Pyrus syriaca‏
סתוונית ירושלים
Colchicum hierosolymitanum
ליקווידמבר ליבני
Liquidambar styraciflua‏
כרכום חורפי
Crocus hyemalis‏
חלמונית גדולה
Sternbergia clusiana
זית אירופי
Olea europea
הטרומלס קטלבי
Heteromeles arbutifolia‏
ברלריה קהה
Barleria obtusa
אמריליס יפהפה
Amaryllis belladonna
אלון שומרד
Quercus shumardii