מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

אביב

אגס סורי
Pyrus syriaca‏
עיריוני צהוב
Asphodeline lutea‏
ערבה לבנה
Salix alba‏
עדעד כחול
Limonium sinuatum‏
נורית הלב
Ficaria verna‏
נורית אסיה
Ranunculus asiaticus‏
מרווה כחולה
Salvia indica
מעוג ימי
Lavatera maritima
מישויה פעמונית
Michauxia campanuloides‏
לוטם השרף
Cistus ladanifer