מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

קיץ

אגס סורי
Pyrus syriaca‏
מעוג ימי
Lavatera maritima
זית אירופי
Olea europea
הרדוף הנחלים
Nerium oleander
היביסקוס מזהיר
Hibiscus coccineus‏
אלמוגן עשבוני
Erythrina herbacea
אוזן-ארי אפריקנית
Leonotis leonurus
אדמונית החורש
Paeonia mascula
נלומבו נאה
Nelumbo nucifera
דולב מזרחי
Platanus orientalis‏