מאגר הצמחים
של הגן הבוטני

עצים

אגס סורי
Pyrus syriaca‏
ערבה לבנה
Salix alba‏
מיש דרומי
Celtis australis‏
מילה סורית
Fraxinus angustifolia subsp. syriaca‏
ליקווידמבר ליבני
Liquidambar styraciflua‏
כליל החורש
Cercis siliquastrum‏
זית אירופי
Olea europea
וולמיית נובל
Wollemia nobilis‏
אלון שומרד
Quercus shumardii
אלון השעם
Quercus suber