מגלים את המגוון

מגלים את המגוון

09:00-08:30 התכנסות

09:15-09:00 ברכות ודברי פתיחה – תום עמית, מנכ"ל הגן הבוטני האוניברסיטאי

ד"ר מיכל ביטון, האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף

09:45-09:15  תרומת הגן הבוטני וצמחיית ישראל להעשרת מגוון החומר הצמחי בגן הנוי- ד"ר אורי פרגמן ספיר, הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים

10:15-09:45 התפתחות והצלחת הגינות הקהילתיות: שיקולים בעת תכנון הגן- אגרונומית אביגיל הלר, ראשת תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

10:45-10:15 "מנעד הפשרה" מרעיון לעיצוב – תכנון צמחיה ליצירה וחיזוק מיקרו האביטט לעצים- רן מרון, אדריכל נוף

11:00-10:45 הפסקה

11:30-11:00 השפעת מגוון הצומח על מגוון המינים בגן- עמיר בלבן, מנהל תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע

12:15-11:30 "בצבע תלדו גנים" – השפעת הטבע על עיצוב הגן- רועי קן-תור, עוזר גנן

13:00-12:15 הפסקת צהריים ומפגש עמיתים

13:30-13:00  הגדרת צמחים ועצים בתוכניות ובכתבי כמויות לקבלת מופע התואם את התכנון- אגרונומית דפנה הלביץ, עלי דפנה – תכנון, יעוץ ופיקוח נופי

15:00-13:30 סיור בגן הבוטני

 

* יתכנו שינויים בתוכנית

** יוגש כיבוד קל לאורך היום

תאריך - יום שלישי 16 מאי

מחכים לכם

עלות השתתפות - 95 ₪

מדיניות הביטולים שלנו

ביטול ההרשמה לכל קורס יעשה בכתב בלבד, ויתאפשר עד 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. הפנייה בכתב לצורך ביטול ההרשמה היא לכתובת המייל בלבד: programs@botanic.co.il
בתנאים אלו יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ההרשמה לקורס. לאחר מועד זה, כלומר, פחות מ-7 ימי עסקים עד ליום פתיחת הקורס – לא יוחזר תשלום כלל. 

דמי ההרשמה לא יוחזרו בשום מקרה של ביטול.

במקרה של אי יכולת להשתתף בקורס לאחר פתיחתו, ובמידה ולא התקיים יותר משיעור אחד בקורס, יהיה ניתן לדחות את ההרשמה למחזור עתידי. במקרה של פער בשכר הלימוד בין המחזור הנוכחי והעתידי, על הנרשמ/ת להשלים את החלק היחסי של שכר הלימוד על מנת לעדכן את ההרשמה למחזור החדש ולהשתתף.
 
במקרה של מזג אוויר חריג ו/או מצב בטחוני ו/או פרוץ מגפה לרבות COVID19 ו/או כל אירוע חריג אחר – להלן "כוח עליון" – שלא יאפשרו את קיום הקורס במועד שנקבע, הגן הבוטני ירושלים רשאי לבטל או לדחות את הקורס למועד אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של ביטול הקורס בלבד, יוחזר מלוא שכר הלימוד כולל דמי ההרשמה.