טופס הרשמה לקורס

שלב 1: מלאו פרטים אישיים ופרטי הקורס

פרטים אישיים

פרטי הקורס

נא סמנו ב-v את השדות הבאים

למחלקת הקורסים בגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) לעשות שימוש בפרטיי לצרכיה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה בהתאם לכל דין, ובכלל זה משלוח הודעות בנושא הקורס הנלמד ו/או הצעות על קורסים עתידיים ו/או הודעות שיווקיות אחרות מטעם הגן הבוטני, לרבות צירוף כתובת המייל שלי לרשימת הניוזלטר של הגן.
למחלקת הקורסים בגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) לפרסם תמונות שצולמו על ידי במהלך הקורס או תמונות שלי שצולמו על ידי אחרים במהלך הקורס, בערוצי המדיה השונים ובפרסומים העתידיים של הגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים (ע"ר) ו/או כל צד שלישי שאושר על ידי הגן, ללא תמורה.

שלב 2: קראו ואשרו את הסכם הלימודים