כיצד נחיה היום בשפע וברווחה ונאפשר גם לדורות הבאים לחיות כך?

קיימות הינה האיזון בין צורכי הכלכלה, החברה והסביבה. אנו פועלות ופועלים לקידום קיימות בגן הבוטני ומחוצה לו.

בשנים האחרונות שמנו לנו למטרה לא רק לדבר קיימות אלא גם לפתח גישה מקיימת אשר תבטיח עתיד טוב יותר לילדינו.

אקוֹלוֹגִיאָלִי MEET-UPs

מחקרים מראים כי תמיכה מקצועית ושיתופי פעולה בין ארגונים ואינדיבידואלים מעלה את האימפקט שלהם ב- 30%. מתוך רצון להגדיל את חלקנו במאמץ למציאת פתרונות למשבר האקלים, פתחנו את אקולוגיאלי MEET-UPs סדרת מפגשים מקצועיים קצרה לעובדים.ות בארגונים סביבתיים בזירה הירושלמית.

4 מפגשים | 9:00-12:00 | ימי ג' | בגן הבוטני ובגינה הקהילתית במוזיאון הטבע

4.6.24 | 18.6.24 | 2.7.24 | 16.7.24

בכל מפגש נרכוש ידע וכלים מקצועיים בתחום הקיימות והקהילה, נכיר א.נשים חדשים ונתרגל פרטיקות hands-on.

הגן כפלטפורמה להטמעת עקרונות הקיימות

מעבר לפעולות רבות הנעשות כחלק ממגמה להסבת גינון הגן לגינון בר קיימא, אנו פועלות ופועלים להטמעת עקרונות הקיימות באמצעות העלאת מודעות לסוגיות סביבתיות.

בשנים החולפות קיימנו סדנאות, סיורים וקורסים בדגש על קיימות, נפלאות האדמה וחקלאות עירונית, מתוך מטרה לחבר את תושבי ותושבות העיר לטבע ולעודד התבוננות ופליאה מהחי והצומח. 

הקמנו למעלה מ-400 גינות במוסדות חינוך, מועדוני גיל שלישי וחצרות בניינים ברחבי העיר. קיימנו עשרות הכשרות במטרה לחשוף את קהילת העיר לתהליכים טבעיים דרך עבודת כפיים ולעודד גידול צמחים ומזון בבית ובכך לצמצם את איי החום בעיר.

מרחב עבודה

שותפות בפורום עולמי של גנים בוטנים להתמודדות עם משבר האקלים

אנו מקיימים קשר שותף עם עשרות גנים בוטנים בכל העולם וכלום ככולם מתמודדים עם השאלה מה התפקיד של גן בוטני בהתמודדות עם משבר האקלים? הפורום העולמי בו אנו שותפות ושותפים נפגש לעיתים קרובות ומטרתו לשתף ידע מקצועי, לעדכן על פעילויות בתחום וליצור שיתופי פעולה בין גנים בוטניים הפרוסים ברחבי העולם, אשר יש ביכולתם להשפיע לטובה על המשבר העולמי. במהלך המפגשים הזומיים מוצגים פרויקטים ומחקרים ייחודיים שמטרתם לקדם פתרונות למשבר האקלים והגנים בפורום מוזמנים לקבל השראה ולשכפל את המודלים הרלוונטיים למדינותיהם. כך נוצרה לה רשת גנים בוטניים מקושרות וחזקה הפועלת בסינגריה למטרה משותפת.

חממה לחקלאות עירונית
הגן הבוטני בירושלים

הטמעת מערכות והרגלים

מקיימים אצלנו בגן

לצד הפעילות הקהילתית בתחומי הקיימות אנו פועלות ופועלים ליישם ערכים אלו גם בהתנהלותנו הפנימית בגן. אנו עושות ועושים מאמץ ליישם מודלים מעגליים בתחומים נוספים, למשל בחממה לחקלאות עירונית, בה גדלים ירקות ותבלינים עבור תכנית הגינות הלימודיות.

 למעלה מעשרים שנה קיים בגן מרכז קומפוסט אליו מגיע הגזם מכל החלקות, הקומפוסט המיוצר בו מעשיר את האדמה ושומר על מעגליות ומחזוריות במרקם האקולוגי בגן. 
בשנים האחרונות החלנו להסב את רכבי הגן לרבות רכבת הפרפרים למנועים חשמליים המצמצמים זיהום אוויר.

בימים אלו אנחנו בעיצומו של תהליך אסטרטגי רוחבי לפיתוח חזון הקיימות של הגן, כזה אשר יהווה כוכב צפון בתהליכי קבלת החלטות ויכלול את כלל מחלקות הגן.