מאמרים בוטניים

חלקות הגן: הים התיכון

מגוון פרחים
נכתב ע"י: ד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 15
7974
נכתב ע"י: ד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 10
2768
נכתב ע"י: ד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 15
1391
נכתב ע"י: ד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 15
Untitled
נכתב ע"י: ד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 15
2770
נכתב ע"י: ידידיה ירושלמי וד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 10
N Israel, Mt Carmel, Yearot Hakarmel Jnc
נכתב ע"י: ד"ר אורי פרגמן-ספיר
דקות קריאה: 10
371